Thuisbegeleiding

Deze begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in je eigen leefomgeving: bij je thuis, op je werk, op jouw vrijwilligerswerk, op het OCMW, in de winkel, aan het loket van de gemeente …

Je hebt een persoonlijke begeleider die jouw herstelproces mee ondersteunt waar nodig. Hij/zij helpt je bij het verbeteren van je levenskwaliteit en bij het verkrijgen of behouden van je plaats in de samenleving. Afhankelijk van je zorgnoden, kan men begeleiding bieden op verschillende levensdomeinen: wonen, werken, leren, recreëren, huishouding, administratie, budget, lichamelijke en psychische gezondheidszorg, sociale contacten, juridische en justitiële begeleiding, mobiliteit, zingeving, …

Je bepaalt samen met je begeleider de doelen waaraan je wil werken en de aanpak.  Dit alles wordt genoteerd in een begeleidingsplan dat jullie samen opstellen en regelmatig evalueren.

Op het vlak van je psychische gezondheid werken jij en je begeleider samen met een psychiater en een huisarts die je zelf kiest.

Het behouden of opbouwen van een netwerk rond jou is één van de hoekstenen van de begeleiding. Waar nodig werken jij en je begeleider dan ook samen met diensten zoals thuisverpleging, gezinshulp, poetsdienst, klusjesdienst… Ook je familie of andere naasten kunnen waar nodig en wenselijk een rol spelen in de ondersteuning van jouw herstel.

Meer lezen over de begeleiding? Lees de Begeleidingsovereenkomst TLZ Midden