Wat?

Begeleiding aan huis: Wat?

 

  • Je hebt een persoonlijke begeleider die op maat je eigen herstelproces mee ondersteunt waar nodig.
  • De begeleiding heeft zoveel mogelijk plaats in je eigen leefomgeving: bij je thuis, op je werk, op jouw vrijwilligerswerk, op het OCMW, in de winkel, aan het loket van de gemeente …
  • Deze persoonlijke begeleider kan je helpen bij het (opnieuw) verkrijgen of behouden van een plaats in de samenleving, zodat je met succes en naar eigen tevredenheid kan wonen, werken, leren en recreëren in een zo normaal mogelijke omgeving van eigen keuze.
  • De verbetering van je levenskwaliteit zoals jij die zelf ervaart, staat daarbij centraal.
  • Afhankelijk van je zorgnoden, kan Pro Mente begeleiding bieden op diverse domeinen: wonen, werken (of alternatieven voor werken), leren, recreëren, huishouding, administratie, budget, lichamelijke en psychische gezondheidszorg, sociale contacten, juridische en justitiële begeleiding, mobiliteit, zingeving, …
  • Je bepaalt samen met je begeleider de doelen waaraan je wil werken en de aanpak.  Dit alles wordt vastgelegd in een begeleidingsplan waarvan jij de (mede)auteur en eigenaar bent.
  • Met je persoonlijke begeleider werk je op het vlak van je psychische gezondheid samen met een psychiater, een huisarts en eventueel andere behandelaars die je zelf kiest.
  • Waar nodig werken jij en je begeleider samen met diensten zoals thuisverpleging, gezinshulp, poetsdienst, klusjesdienst…
  • Je familie of andere naasten kunnen waar nodig en wenselijk een rol spelen in de ondersteuning van jouw herstelproces.
  • Inspiratiebronnen voor dit type van begeleiding zijn de hersteltheorie, de psychosociale rehabilitatievisie en de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) zoals ontwikkeld door J.P Wilken & D. Den Hollander.