Home

Welkom op de website van Pro Mente vzw.

Pro Mente vzw organiseert in de regio Waasland en Dendermonde ZORG IN DE SAMENLEVING voor mensen met langdurige psychiatrische kwetsbaarheid:

  • Beschut Wonen: begeleiding gekoppeld aan een verblijf in één van de Pro Mente-woningen te Sint-Niklaas (“Initiatief Beschut Wonen Pro Mente Sint-Niklaas”) of in Dendermonde (“Initiatief Beschut Wonen Pro Mente Dendermonde”).
  • Begeleiding aan huis in Sint-Niklaas en in Dendermonde
  • Dagactiviteiten op het vlak van werken, ontmoeten, leren en recreëren, te Sint-Niklaas en te Dendermonde

We vertrekken vanuit de herselvisie en hanteren SRH als methodiek: de wensen en krachten van cliënten staan centraal, we streven naar actieve betrokkenheid van het netwerk, werken met doelstellingen van de cliënt op verschillende levensdomeinen. Op die manier streven we samen met de cliënt naar sociale inclusie en het (her)opnemen van rollen in de maatschappij.

De begeleiding wordt geboden door multidisciplinair teams, onder leiding van diensthoofden, coördinerend psychiaters, stafmedewerker en de coördinator van de vzw.

Pro Mente vzw is een SAMENWERKINGSVERBAND van:

 

Lees hier de Corona-maatregelen die momenteel van kracht zijn voor Pro Mente, meer specifiek voor Beschut Wonen. Laatste update: 11 september 2020

 

Lees hier de Privacy-verklaring Pro Mente