IBW Pro Mente

Welkom op de website van IBW Pro Mente

 

Het Initiatief Beschut Wonen (IBW) Pro Mente is erkend door de Vlaamse overheid departement Zorg en heeft een totale erkende capaciteit van 125 plaatsen.

Vanaf 1/1/2024 zal IBW Pro Mente deel uitmaken van PC sint-Hiëronymus vzw en niet langer een eigen vzw zijn.

Deze samenwerking en fusie van de twee vzw’s stelt ons in staat de krachten te bundelen. Zo kunnen PC sint-Hiëronymus en IBW Pro Mente samen zorg in de samenleving aanbieden, gericht naar volwassenen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid

 

Deze zorg in de samenleving wordt opgenomen door twee Teams Langdurige Zorg:

  • Regio Waasland: Team Langdurige zorg Noord.
  • Regio Dender: Team Langdurige zorg Midden.

Per regio vormen begeleiders van IBW Pro Mente en MTLZ zo samen één begeleidingsteam, onder leiding van een diensthoofd, coördinerend psychiater en de directeur langdurige zorg.

Elk Team Langdurige Zorg (TLZ) neemt drie begeleidingsvormen op:

  • Beschut wonen
  • Begeleiding aan huis
  • Aanklampende zorg

 

Daarnaast biedt IBW Pro Mente ook arbeidszorg en ontmoeting aan. Het IBW beschikt hiervoor over een AMA-erkenning, toegekend door de Vlaamse Overheid Departement ZORG. Het gaat zowel om de uitbating van Dagactiviteitencentrum De Loft te Dendermonde als het inzetten van personeelsmiddelen in werkingen te Sint-Niklaas. Ook hier bundelen we de krachten met PC Sint-Hiëronymus om deze werkingen zo optimaal mogelijk vorm te geven.

 

IBW Pro Mente maakt deel uit van Netwerk GG ADS. Dit Netwerk overkoepelt de organisaties die aan het werk zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio Aalst- Dendermonde – Sint-Niklaas, in nauwe samenwerking met de eerstelijnspartners uit de regio.

De uiteindelijke doelstelling van een “artikel 107-netwerk” is continuïteit van de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid bij voorkeur zo dicht mogelijk in de natuurlijke leefsituatie (thuis). Er moet bij de uitwerking van deze strategieën steeds een aantal minimale functies worden ingevuld.

Meer lezen over Netwerk GG ADS? Ga naar www.ggzads.be

 

Lees hier de Privacy-verklaring Pro Mente