Home

Welkom op de website van Pro Mente vzw.

Pro Mente vzw organiseert in de regio Waas en Dender ZORG IN DE SAMENLEVING voor mensen met langdurige psychiatrische kwetsbaarheid:

  • Beschut Wonen: begeleiding gekoppeld aan een verblijf in één van de Pro Mente-woningen in Sint-Niklaas en in Dendermonde.
  • Begeleiding aan huis in Sint-Niklaas en in Dendermonde.
  • DAC De Loft: dagactiviteiten op het vlak van werken, ontmoeten, leren en recreëren te Dendermonde.
  • Inzet personeel in AC De Witte Hoeve, Zigzag en Echo: dagactiviteiten op het vlak van werken, ontmoeten, leren en recreëren te Sint-Niklaas.

We vertrekken vanuit de herstelvisie en hanteren SRH als methodiek: de wensen en krachten van cliënten staan centraal, we streven naar actieve betrokkenheid van het professioneel en natuurlijk netwerk, werken met doelstellingen van de cliënt op verschillende levensdomeinen. Op die manier werken we samen met de cliënt toe naar sociale inclusie en het (her)opnemen van rollen in de maatschappij. De begeleidingsdoelstellingen worden samen met de cliënt bepaald en opgenomen in een gezamenlijk begeleidingsplan.

De begeleiding wordt geboden door multidisciplinair teams, onder leiding van diensthoofden, coördinerend psychiaters, stafmedewerker en de coördinator van de vzw.

Pro Mente vzw is een SAMENWERKINGSVERBAND van:

 

Pro Mente vzw maakt eveneens deel uit van NETWERK GG ADS. In het kader van artikel 107 wordt in de regio Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas de geestelijke
gezondheid (GGZ) officieel sinds eind maart 2016 in een netwerk georganiseerd. Het Netwerk GG ADS overkoepelt de organisaties die aan het werk zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio ADS, in nauwe samenwerking met de eerstelijnspartners uit de regio.

De uiteindelijke doelstelling van een “artikel 107-netwerk” is continuïteit van de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid bij voorkeur zo dicht mogelijk in de natuurlijke leefsituatie (thuis). Er moet bij de uitwerking van deze strategieën steeds een aantal minimale functies worden ingevuld. Pro Mente vzw is actief betrokken bij of (mede)uitvoerder van Functie 1, Functie 2b, Functie 3 en Functie 5.

Functie 1: Activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling en ambulante therapie.

Functie 2: Mobiele Teams voor de acute zorg (2a) en Mobiele teams voor de langdurige GGZ-problemen (2b).

Functie 3: Rehabilitatieteams die werken rond reïntegratie en sociale inclusie (op vlak van arbeid, vorming, vrije tijd en ontmoeting).

Functie 4: Intensieve residentiële behandelunits voor zowel de acute als langdurige GGZ-problemen indien ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Functie 5: Specifieke woonvormen waarin zorg aangeboden kan worden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu niet in staat is om de nodige zorg te organiseren.

 

Lees hier de Privacy-verklaring Pro Mente