Aanmelden in Dendermonde

Aanmelden in Dendermonde

In  Dendermonde zijn er twee vormen van “begeleiding aan huis”:

  • begeleiding van alleenstaande cliënten die over eigen huisvesting beschikken in Dendermonde, door IBW Pro Mente Dendermonde.
  • begeleiding aan huis door het Mobiel Team Langdurige Zorg, door medewerkers van PC Sint-Hiëronymus.

In de praktijk werken deze medewerkers samen als één team, onder leiding van het diensthoofd Bart Van de Voorde.

Voor uitleg over deze twee vormen van begeleiding aan huis of voor uitleg over de wijze waarop je jezelf hiervoor kan aanmelden, kan je steeds bij Bart terecht. Klik hier voor de contactgegevens.