Aanmelden in Dendermonde

Aanmelden in Dendermonde

In  Dendermonde zijn er twee vormen van “begeleiding aan huis”:

  • begeleiding van alleenstaande cliënten die over eigen huisvesting beschikken in Dendermonde, door IBW Pro Mente Dendermonde  (formule “Individueel Beschut Wonen”).
  • begeleiding aan huis door het project “Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie De Monding”: een samenwerkingsinitiatief van AZ Sint-Blasius, de 2 Dendermondse CGG’s, het Platform Thuiszorg arrondissement Dendermonde, het CAW en IBW Pro Mente Dendermonde.  Meer info: zie www.pztdemonding.be. Hier vind je tevens de infofolder van PZT De Monding.

Voor uitleg over deze twee vormen van begeleiding aan huis of voor uitleg over de wijze waarop je jezelf hiervoor kan aanmelden, kan je steeds terecht bij Pro Mente-diensthoofd Bart Van de Voorde.