Contact

Pro Mente vzw

Pro Mente  vzw is een door de overheid erkend samenwerkingsverband van PC Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas, AZ Sint-Blasius te Dendermonde, CGG Waas en Dender en CGG De Drie Stromen.

Deze vzw beheert het erkende Initiatief Beschut Wonen Pro Mente, een IBW met twee vestigingsplaatsen: IBW Pro Mente Sint-Niklaas en IBW Pro Mente Dendermonde.

maatschappelijke zetel:

Hazewindstraat 41
9100  Sint-Niklaas
Tel:  +32 (0)3 766 67 09
Fax: +32 (0)3 766 10 59

Voorzitter: Stefaan Baeten

Ondervoorzitter: Peter Van Puyvelde

Coördinator: Anke Cortvriendt, 0472/49 55 76, anke.cortvriendt@hieronymus.be