Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 1. Algemeen per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Informatie over psychische problemen en behandeling
  Antwoord
Patiëntengroep Dienst Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 1 - Ik kreeg informatie over mijn psychische problemen.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 15
53% 27% 13% 7%
0 2
 2 - Ik kreeg informatie over de mogelijke begeleidingswijzen voor mijn psychische problemen.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
47% 29% 24%
0 0
 3 - Ik kreeg informatie over wat mijn begeleiding inhoudt.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
71% 12% 6% 12%
0 0
 4 - Ik kreeg informatie over mijn medicatie en de mogelijke bijwerkingen ervan.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 13
46% 31% 15% 8%
0 4
 5 - Ik kreeg informatie over de kosten van mijn begeleiding.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 16
56% 13% 13% 19%
1 0

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 1. Algemeen per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Inspraak
  Antwoord
Patiëntengroep Dienst Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 6 - Mijn begeleiders sporen mij aan om mee te beslissen over mijn begeleiding, onderzoek en/of testen.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
53% 24% 24%
0 0
 7 - Ik kan mee beslissen over de inhoud van mijn begeleiding.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
47% 35% 18%
0 0

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 1. Algemeen per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Therapeutische relatie
  Antwoord
Patiëntengroep Dienst Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 9 - Mijn begeleiders geven mij begrijpelijke uitleg.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
71% 29%
0 0
10 - Mijn begeleiders respecteren mij.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
76% 24%
0 0
11 - Ik heb vertrouwen in mijn begeleiders.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
88% 12%
0 0
12 - Ik voel mij vrij om mijn begeleiders vragen te stellen over mijn begeleiding en mijn medicatie.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
76% 24%
0 0
13 - Mijn begeleiders respecteren mijn privacy.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
76% 12% 12%
0 0

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 1. Algemeen per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Zorg op maat
  Antwoord
Patiëntengroep Dienst Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
14 - Mijn begeleiders begrijpen mijn psychische problemen.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
71% 29%
0 0
15 - Mijn begeleiders vragen me welke problemen of klachten het meest belangrijk voor mij zijn om aan te werken.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
59% 35% 6%
0 0
16 - Mijn begeleiders gaan uit van mijn mogelijkheden in plaats van mijn beperkingen.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
59% 29% 12%
0 0
17 - Mijn begeleiders kijken naar mijn persoon in zijn geheel in plaats van alleen naar mijn problemen.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
76% 18% 6%
0 0
18 - Mijn begeleiders moedigen me aan om mee de verantwoordelijkheid voor mijn zorg op te nemen.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
71% 29%
0 0
19 - Mijn begeleiders hebben aandacht voor mijn lichamelijke gezondheid.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
71% 24% 6%
0 0

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 1. Algemeen per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners
  Antwoord
Patiëntengroep Dienst Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
20 - Mijn begeleiders geven gelijkaardige informatie.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 16
31% 50% 19%
1 0
21 - Binnen deze organisatie werken mijn begeleiders goed samen.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 16
63% 31% 6%
1 0
22 - Mijn begeleiders werken goed samen met externe hulpverleners of diensten zoals mijn huisarts, zelfstandige psychotherapeut, OCMW,...
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
71% 29%
0 0
23 - Ik vind dat mijn begeleiders voldoende de tijd voor mij nemen.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
65% 35%
0 0
24 - Ik kan vlot een afspraak krijgen met een begeleider van deze organisatie.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
59% 41%
0 0
25 - Ik ben tevreden over mijn afspraken die gemaakt zijn voor wanneer het niet goed met mij gaat.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 16
50% 44% 6%
0 1

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 1. Algemeen per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Veilige zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Dienst Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
26 - Tijdens het eerste consult stellen mijn begeleiders zich voor met naam en functie.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
82% 12% 6%
0 0
27 - Ik voel mij veilig tijdens mijn begeleiding.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
71% 29%
0 0
28 - Ik vind dat mijn begeleiders goed reageren wanneer ik zeg dat het niet goed met mij gaat.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
76% 12% 12%
0 0

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 1. Algemeen per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Deskundigheid
  Antwoord
Patiëntengroep Dienst Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
29 - Ik vind mijn begeleiders goed in hun job.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
76% 24%
0 0

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 1. Algemeen per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Patientenrechten
  Antwoord
Patiëntengroep Dienst Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
30 - Mijn begeleiders vragen mijn toestemming om informatie over mij met externe hulpverleners te delen.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 16
81% 6% 6% 6%
0 1
31 - Ik heb de mogelijkheid om een andere begeleider te kiezen.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 15
67% 27% 7%
2 0
32 - Ik kreeg informatie over mijn recht om een tweedee mening te vragen.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 15
40% 40% 7% 13%
2 0

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 1. Algemeen per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Resultaat en evaluatie van zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Dienst Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
33 - Mijn begeleiders en ik evalueren regelmatig het verloop van de begeleiding.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
53% 29% 18%
0 0
34 - Ik voel me geholpen door mijn begeleiding.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
71% 18% 12%
0 0

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 2. Ontslag per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Inspraak
  Antwoord
Patiëntengroep Dienst Aantal
Ja Niet ingevuld Nee
Ongeldig nvt
 8 - Ik kan mee beslissen over het einde van mijn begeleiding.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 14
100%
0 3

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 2. Ontslag per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Resultaat en evaluatie van zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Dienst Aantal
Ja Niet ingevuld Nee
Ongeldig nvt
35 - Mijn begeleiders en ik hebben afspraken over waar ik na mijn begeleiding terecht kan als mijn problemen terugkomen of verergeren.
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 11
91% 9%
0 6

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 3. Beoordeling : cijfer per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Algemene beoordeling
  Antwoord  
Patiëntengroep Dienst Aantal
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Niet ingevuld
Ongeldig Gemiddeld cijfer
36 - Welk cijfer zou u dit ziekenhuis geven voor deze opname?
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
29% 18% 47% 6%
0 8,7

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2020 2e semester
Resultaten - 3. Beoordeling : aanbeveling per sector

Beschut Wonen Pro Mente
Algemene beoordeling
  Antwoord
Patiëntengroep Dienst Aantal
Zeker Wel Waarschijnlijk Wel Niet ingevuld Waarschijnlijk Niet Zeker Niet
Ongeldig nvt
37 - Zou u dit ziekenhuis aanbevelen aan uw vrienden en familie?
uw voorziening Initiatief Beschut Wonen 17
47% 53%
0 0

Rapport opgemaakt door VIKZ voor VIP2GGZ (2020-2)