Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Informatie over psychische problemen en behandeling
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 1 - Ik kreeg informatie over mijn psychische problemen
uw voorziening 33
36% 45% 18%
0 2
 2 - Ik kreeg informatie over de mogelijke behandelingswijzen voor mijn psychische problemen
uw voorziening 33
30% 45% 21%
2 0
 3 - Ik kreeg informatie over wat mijn behandeling inhoudt
uw voorziening 34
35% 47% 9% 6%
1 0
 4 - Ik kreeg informatie over mijn medicatie en de mogelijke bijwerkingen hiervan
uw voorziening 34
41% 26% 24% 9%
0 1
 5 - Ik kreeg vooraf informatie over de kosten van mijn opname in het ziekenhuis
uw voorziening 32
41% 19% 19% 19%
3 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Inspraak
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 6 - Mijn hulpverleners sporen mij aan om mee te beslissen in mijn behandeling, onderzoek of testen
uw voorziening 35
34% 46% 14% 6%
0 0
 7 - Ik kan meebeslissen over de inhoud van mijn behandeling
uw voorziening 35
40% 37% 17% 6%
0 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Therapeutische relatie
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 9 - Mijn hulpverleners geven me begrijpelijke uitleg
uw voorziening 35
40% 54% 6%
0 0
10 - Mijn hulpverleners respecteren mij
uw voorziening 35
74% 26%
0 0
11 - Ik heb vertrouwen in mijn hulpverleners
uw voorziening 35
63% 37%
0 0
12 - Ik voel me vrij om mijn hulpverleners vragen te stellen over mijn behandeling en mijn medicatie
uw voorziening 35
57% 34% 9%
0 0
13 - Mijn hulpverleners respecteren mijn privacy
uw voorziening 35
49% 51%
0 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Zorg op maat
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
14 - Mijn hulpverleners begrijpen mijn psychische problemen
uw voorziening 35
29% 66% 6%
0 0
15 - Mijn hulpverleners vragen me welke problemen of klachten het meest belangrijk voor mij zijn om aan te werken
uw voorziening 34
32% 41% 24%
1 0
16 - Mijn hulpverleners gaan uit van mijn mogelijkheden in plaats van mijn beperkingen
uw voorziening 35
37% 49% 11%
0 0
17 - Mijn hulpverleners kijken naar mijn persoon in zijn geheel in plaats van alleen naar mijn problemen
uw voorziening 35
46% 46% 6%
0 0
18 - Mijn hulpverleners moedigen mij aan om mee de verantwoordelijkheid voor mijn zorg op te nemen
uw voorziening 35
40% 46% 9% 6%
0 0
19 - Mijn hulpverleners hebben aandacht voor mijn lichamelijke gezondheid
uw voorziening 34
50% 44%
1 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
20 - Mijn hulpverleners geven gelijkaardige informatie
uw voorziening 34
24% 38% 12% 24%
1 0
21 - Binnen deze voorziening werken mijn hulpverleners goed samen
uw voorziening 33
45% 42% 9%
2 0
22 - Mijn hulpverleners werken goed samen met externe hulpverleners of diensten zoals mijn huisarts, zelfstandig psychotherapeut, OCMW
uw voorziening 33
61% 30% 6%
2 0
23 - Ik vind dat mijn hulpverleners voldoende de tijd nemen voor mij
uw voorziening 34
59% 35%
1 0
24 - Ik kan vlot een afspraak krijgen met de hulpverleners van deze voorziening
uw voorziening 34
56% 26% 9% 6%
1 0
25 - Ik ben tevreden over de afspraken die gemaakt zijn voor wanneer het niet goed met mij gaat
uw voorziening 33
61% 30% 9%
0 2

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Veilige zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
26 - Tijdens het eerste contact stellen mijn hulpverleners zich voor met naam en functie
uw voorziening 35
71% 23% 6%
0 0
27 - Ik voel me veilig tijdens mijn behandeling
uw voorziening 35
63% 31%
0 0
28 - Ik vind dat mijn hulpverleners goed reageren wanneer ik zeg dat het niet goed met mij gaat
uw voorziening 35
57% 31% 11%
0 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Deskundigheid
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
29 - Ik vind mijn hulpverleners goed in hun job
uw voorziening 35
66% 29% 6%
0 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Patientenrechten
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
30 - Mijn hulpverleners vragen mijn toestemming om informatie over mij met externe hulpverleners te delen
uw voorziening 32
56% 16% 22%
0 3
31 - Ik heb de mogelijkheid om een andere hulpverlener te kiezen
uw voorziening 28
39% 32% 11% 14%
7 0
32 - Ik kreeg informatie over mijn recht om een tweede mening te vragen
uw voorziening 31
29% 32% 23% 16%
4 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Resultaat en evaluatie van zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
33 - Mijn hulpverleners en ik evalueren regelmatig het verloop van mijn behandeling
uw voorziening 35
51% 29% 6% 11%
0 0
34 - Ik voel me geholpen door mijn behandeling
uw voorziening 35
60% 29% 6% 6%
0 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 2. Ontslag

Beschut Wonen Pro Mente
Inspraak
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Ja Niet ingevuld Nee
Ongeldig nvt
 8 - Ik kan meebeslissen over het einde van mijn behandeling
uw voorziening 27
70% 30%
0 8

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 2. Ontslag

Beschut Wonen Pro Mente
Resultaat en evaluatie van zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Ja Niet ingevuld Nee
Ongeldig nvt
35 - Mijn hulpverleners en ik hebben afspraken over waar ik na mijn behandeling terecht kan als mijn problemen terugkomen of verergeren
uw voorziening 32
84% 16%
0 3

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 3. Beoordeling : cijfer

Beschut Wonen Pro Mente
Algemene beoordeling
  Antwoord  
Patiëntengroep Aantal
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Niet ingevuld
Ongeldig Gemiddeld cijfer
36 - Welk cijfer zou u deze voorziening geven voor deze behandeling?
uw voorziening 35
17% 23% 43% 9% 6%
0 8,4

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 3. Beoordeling : aanbeveling

Beschut Wonen Pro Mente
Algemene beoordeling
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Zeker Wel Waarschijnlijk Wel Niet ingevuld Waarschijnlijk Niet Zeker Niet
Ongeldig nvt
37 - Zou u deze voorziening aanbevelen aan uw vrienden en familie?
uw voorziening 35
49% 40% 9%
0 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)