Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Informatie over psychische problemen en behandeling
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 1 - Ik kreeg informatie over mijn psychische problemen
uw voorziening 12
42% 33% 17% 8%
0 0
 2 - Ik kreeg informatie over de mogelijke behandelingswijzen voor mijn psychische problemen
uw voorziening 12
42% 33% 17% 8%
0 0
 3 - Ik kreeg informatie over wat mijn behandeling inhoudt
uw voorziening 12
50% 42% 8%
0 0
 4 - Ik kreeg informatie over mijn medicatie en de mogelijke bijwerkingen hiervan
uw voorziening 10
50% 20% 20% 10%
0 2
 5 - Ik kreeg vooraf informatie over de kosten van mijn opname in het ziekenhuis
uw voorziening 12
33% 25% 8% 17% 17%
0 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Inspraak
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 6 - Mijn hulpverleners sporen mij aan om mee te beslissen in mijn behandeling, onderzoek of testen
uw voorziening 12
50% 25% 25%
0 0
 7 - Ik kan meebeslissen over de inhoud van mijn behandeling
uw voorziening 12
58% 25% 8% 8%
0 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Therapeutische relatie
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 9 - Mijn hulpverleners geven me begrijpelijke uitleg
uw voorziening 12
58% 42%
0 0
10 - Mijn hulpverleners respecteren mij
uw voorziening 12
83% 17%
0 0
11 - Ik heb vertrouwen in mijn hulpverleners
uw voorziening 12
75% 17% 8%
0 0
12 - Ik voel me vrij om mijn hulpverleners vragen te stellen over mijn behandeling en mijn medicatie
uw voorziening 12
67% 33%
0 0
13 - Mijn hulpverleners respecteren mijn privacy
uw voorziening 12
50% 42% 8%
0 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Zorg op maat
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
14 - Mijn hulpverleners begrijpen mijn psychische problemen
uw voorziening 12
58% 17% 17% 8%
0 0
15 - Mijn hulpverleners vragen me welke problemen of klachten het meest belangrijk voor mij zijn om aan te werken
uw voorziening 12
50% 25% 25%
0 0
16 - Mijn hulpverleners gaan uit van mijn mogelijkheden in plaats van mijn beperkingen
uw voorziening 12
67% 25% 8%
0 0
17 - Mijn hulpverleners kijken naar mijn persoon in zijn geheel in plaats van alleen naar mijn problemen
uw voorziening 12
75% 25%
0 0
18 - Mijn hulpverleners moedigen mij aan om mee de verantwoordelijkheid voor mijn zorg op te nemen
uw voorziening 12
67% 8% 8% 17%
0 0
19 - Mijn hulpverleners hebben aandacht voor mijn lichamelijke gezondheid
uw voorziening 11
55% 36% 9%
1 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
20 - Mijn hulpverleners geven gelijkaardige informatie
uw voorziening 11
36% 27% 9% 27%
1 0
21 - Binnen deze voorziening werken mijn hulpverleners goed samen
uw voorziening 12
83% 17%
0 0
22 - Mijn hulpverleners werken goed samen met externe hulpverleners of diensten zoals mijn huisarts, zelfstandig psychotherapeut, OCMW
uw voorziening 12
42% 50% 8%
0 0
23 - Ik vind dat mijn hulpverleners voldoende de tijd nemen voor mij
uw voorziening 12
58% 17% 8% 17%
0 0
24 - Ik kan vlot een afspraak krijgen met de hulpverleners van deze voorziening
uw voorziening 12
75% 8% 8% 8%
0 0
25 - Ik ben tevreden over de afspraken die gemaakt zijn voor wanneer het niet goed met mij gaat
uw voorziening 10
80% 10% 10%
1 1

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Veilige zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
26 - Tijdens het eerste contact stellen mijn hulpverleners zich voor met naam en functie
uw voorziening 11
64% 18% 18%
1 0
27 - Ik voel me veilig tijdens mijn behandeling
uw voorziening 12
83% 17%
0 0
28 - Ik vind dat mijn hulpverleners goed reageren wanneer ik zeg dat het niet goed met mij gaat
uw voorziening 10
90% 10%
2 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Deskundigheid
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
29 - Ik vind mijn hulpverleners goed in hun job
uw voorziening 12
75% 17% 8%
0 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Patientenrechten
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
30 - Mijn hulpverleners vragen mijn toestemming om informatie over mij met externe hulpverleners te delen
uw voorziening 11
55% 36% 9%
0 1
31 - Ik heb de mogelijkheid om een andere hulpverlener te kiezen
uw voorziening 10
70% 10% 10% 10%
2 0
32 - Ik kreeg informatie over mijn recht om een tweede mening te vragen
uw voorziening 10
40% 30% 10% 10% 10%
2 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Beschut Wonen Pro Mente
Resultaat en evaluatie van zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
33 - Mijn hulpverleners en ik evalueren regelmatig het verloop van mijn behandeling
uw voorziening 12
42% 42% 17%
0 0
34 - Ik voel me geholpen door mijn behandeling
uw voorziening 12
58% 25% 8% 8%
0 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 2. Ontslag

Beschut Wonen Pro Mente
Inspraak
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Ja Niet ingevuld Nee
Ongeldig nvt
 8 - Ik kan meebeslissen over het einde van mijn behandeling
uw voorziening 6
83% 17%
0 6

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 2. Ontslag

Beschut Wonen Pro Mente
Resultaat en evaluatie van zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Ja Niet ingevuld Nee
Ongeldig nvt
35 - Mijn hulpverleners en ik hebben afspraken over waar ik na mijn behandeling terecht kan als mijn problemen terugkomen of verergeren
uw voorziening 10
80% 20%
0 2

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 3. Beoordeling : cijfer

Beschut Wonen Pro Mente
Algemene beoordeling
  Antwoord  
Patiëntengroep Aantal
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Niet ingevuld
Ongeldig Gemiddeld cijfer
36 - Welk cijfer zou u deze voorziening geven voor deze behandeling?
uw voorziening 12
17% 25% 25% 25% 8%
0 8,0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 3. Beoordeling : aanbeveling

Beschut Wonen Pro Mente
Algemene beoordeling
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Zeker Wel Waarschijnlijk Wel Niet ingevuld Waarschijnlijk Niet Zeker Niet
Ongeldig nvt
37 - Zou u deze voorziening aanbevelen aan uw vrienden en familie?
uw voorziening 12
58% 33% 8%
0 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)