Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

P51039
Informatie over psychische problemen en behandeling
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 1 - Ik kreeg informatie over mijn psychische problemen
uw voorziening 19
21% 53% 21% 5%
0 1
 2 - Ik kreeg informatie over de mogelijke behandelingswijzen voor mijn psychische problemen
uw voorziening 19
21% 47% 26% 5%
1 0
 3 - Ik kreeg informatie over wat mijn behandeling inhoudt
uw voorziening 20
55% 35% 10%
0 0
 4 - Ik kreeg informatie over mijn medicatie en de mogelijke bijwerkingen hiervan
uw voorziening 20
20% 25% 5% 35% 15%
0 0
 5 - Ik kreeg vooraf informatie over de kosten van mijn opname in het ziekenhuis
uw voorziening 19
42% 26% 16% 16%
1 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

P51039
Inspraak
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 6 - Mijn hulpverleners sporen mij aan om mee te beslissen in mijn behandeling, onderzoek of testen
uw voorziening 20
30% 50% 15% 5%
0 0
 7 - Ik kan meebeslissen over de inhoud van mijn behandeling
uw voorziening 20
45% 40% 5% 10%
0 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

P51039
Therapeutische relatie
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 9 - Mijn hulpverleners respecteren mij
uw voorziening 20
40% 50% 10%
0 0
10 - Ik heb vertrouwen in mijn hulpverleners
uw voorziening 20
75% 15% 5% 5%
0 0
11 - Ik voel me vrij om mijn hulpverleners vragen te stellen over mijn behandeling en mijn medicatie
uw voorziening 20
65% 20% 15%
0 0
12 - Mijn hulpverleners begrijpen mijn psychische problemen
uw voorziening 20
65% 20% 15%
0 0
13 - Mijn hulpverleners vragen me welke problemen of klachten het meest belangrijk voor mij zijn om aan te werken
uw voorziening 20
55% 35% 10%
0 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

P51039
Zorg op maat
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
14 - Mijn hulpverleners gaan uit van mijn mogelijkheden in plaats van mijn beperkingen
uw voorziening 19
32% 58% 11%
1 0
15 - Mijn hulpverleners kijken naar mijn persoon in zijn geheel in plaats van alleen naar mijn problemen
uw voorziening 20
55% 30% 15%
0 0
16 - Mijn hulpverleners moedigen mij aan om mee de verantwoordelijkheid voor mijn zorg op te nemen
uw voorziening 20
45% 40% 10% 5%
0 0
17 - Mijn hulpverleners hebben aandacht voor mijn lichamelijke gezondheid
uw voorziening 20
60% 30% 10%
0 0
18 - Mijn hulpverleners geven gelijkaardige informatie
uw voorziening 20
60% 25% 15%
0 0
19 - Binnen deze voorziening werken mijn hulpverleners goed samen
uw voorziening 20
50% 30% 20%
0 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

P51039
Organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
20 - Mijn hulpverleners werken goed samen met externe hulpverleners of diensten zoals mijn huisarts, zelfstandig psychotherapeut, OCMW
uw voorziening 20
30% 65% 5%
0 0
21 - Ik vind dat mijn hulpverleners voldoende de tijd nemen voor mij
uw voorziening 20
55% 45%
0 0
22 - Ik kan vlot een afspraak krijgen met de hulpverleners van deze voorziening
uw voorziening 20
60% 30% 5% 5%
0 0
23 - Tijdens het eerste contact stellen mijn hulpverleners zich voor met naam en functie
uw voorziening 20
55% 45%
0 0
24 - Ik voel me veilig tijdens mijn behandeling
uw voorziening 20
60% 35% 5%
0 0
25 - Ik vind dat mijn hulpverleners goed reageren wanneer ik zeg dat het niet goed met mij gaat
uw voorziening 20
35% 50% 15%
0 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

P51039
Veilige zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
26 - Ik ben tevreden over de afspraken die gemaakt zijn voor wanneer het niet goed met mij gaat
uw voorziening 20
80% 15% 5%
0 0
27 - Ik vind mijn hulpverleners goed in hun job
uw voorziening 20
70% 20% 10%
0 0
28 - Mijn hulpverleners respecteren mijn privacy
uw voorziening 20
65% 25% 10%
0 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

P51039
Deskundigheid
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
29 - Mijn hulpverleners vragen mijn toestemming om informatie over mij met externe hulpverleners te delen
uw voorziening 20
75% 15% 10%
0 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

P51039
Patientenrechten
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
30 - Ik heb de mogelijkheid om een andere hulpverlener te kiezen
uw voorziening 18
44% 28% 17% 11%
0 2
31 - Ik kreeg informatie over mijn recht om een ‘tweede mening’ te vragen
uw voorziening 19
37% 26% 11% 16% 11%
1 0
32 - Mijn hulpverleners en ik evalueren regelmatig het verloop van mijn behandeling
uw voorziening 20
35% 15% 5% 30% 15%
0 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

P51039
Resultaat en evaluatie van zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
33 - Ik voel me geholpen door mijn behandeling
uw voorziening 20
50% 35% 15%
0 0
34 - Ik kan meebeslissen over het einde van mijn behandeling
uw voorziening 20
55% 20% 15% 10%
0 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 2. Ontslag

P51039
Inspraak
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Ja Niet ingevuld Nee
Ongeldig nvt
 8 - Mijn hulpverleners geven me begrijpelijke uitleg
uw voorziening 13
77% 23%
1 6

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 2. Ontslag

P51039
Resultaat en evaluatie van zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Ja Niet ingevuld Nee
Ongeldig nvt
35 - Mijn hulpverleners en ik hebben afspraken over waar ik na mijn behandeling terecht kan als mijn problemen terugkomen of verergeren
uw voorziening 16
88% 13%
0 4

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 3. Beoordeling : cijfer

P51039
Ontslagmanagement en nazorg
  Antwoord  
Patiëntengroep Aantal
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Niet ingevuld
Ongeldig Gemiddeld cijfer
36 - Welk cijfer zou u deze voorziening geven voor deze behandeling?
uw voorziening 20
10% 30% 40% 15% 5%
0 8,0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 3. Beoordeling : aanbeveling

P51039
Ontslagmanagement en nazorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Zeker Wel Waarschijnlijk Wel Niet ingevuld Waarschijnlijk Niet Zeker Niet
Ongeldig nvt
37 - Zou u deze voorziening aanbevelen aan uw vrienden en familie?
uw voorziening 20
55% 40% 5%
0 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)