Cliënt worden bij Pro Mente

Cliënt worden bij Pro Mente

Pro Mente richt zich tot volwassen mannen en vrouwen met langdurige psychiatrische kwetsbaarheid, uit de regio Waasland en Dendermonde.

In de literatuur wordt EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoening) als volgt omschreven:
– er is sprake is van een psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt;
– die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren gepaard gaat;
– waar de beperking oorzaak en gevolg is van psychiatrische stoornis;
– die niet van voorbijgaande aard is;
– waar gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken noodzakelijk is om het behandelplan te realiseren.

Wie 18 jaar of ouder is, kan beroep doen op ons aanbod. Aanmeldingen van personen ouder dan 65 jaar worden op individuele basis bekeken, aangezien de overheid nog geen eenduidige regelgeving heeft over de maximumleeftijd van de doelgroep.

Op de begeleiding staan geen beperkingen qua duur: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Voor het beschut wonen of de begeleiding aan huis, moet je nood hebben aan  brede maatschappelijke begeleiding op meerdere domeinen. Lees hierover meer in de rubrieken “beschut wonen” en “begeleiding aan huis

Als je kandidaat bent voor beschut wonen dien je ingeschreven te zijn op een wachtlijst voor sociale huisvesting.

Om gebruik te kunnen maken van het dagactiviteitenaanbod, gelden specifiek voorwaarden per voorziening.  Lees hierover meer in de rubriek “dagactiviteiten”.