Visie

Onze visie is gebaseerd op het streven naar een samenleving waarin geestelijke gezondheid en welzijn voor iedereen van evenwaardig belang zijn. We streven naar een inclusieve samenleving waarin mensen met psychische problemen gelijke kansen hebben op volwaardige participatie en sociale inclusie. De kern van onze benadering is gebaseerd op de herstelvisie en het gebruik van de SRH-methodiek. Deze benadering plaatst de wensen en krachten van de cliënten centraal, waarbij we streven naar actieve betrokkenheid van zowel het professionele als het natuurlijke netwerk van de cliënt.

Onze aanpak omvat het werken met doelstellingen van de cliënt op verschillende levensdomeinen. We erkennen dat herstel niet alleen draait om het verminderen van symptomen, maar ook om het bevorderen van een volwaardig leven in de samenleving. Om dit te realiseren, werken we nauw samen met de cliënt, diens belangrijke naasten en diens hulpverleningsnetwerk. De doelstellingen en de acties die eruit voortvloeien worden opgenomen in een gezamenlijk begeleidingsplan, dat als leidraad dient voor de begeleiding.