Cliëntenraad

Cliëntenraad Pro Mente

Wie zijn we?

We (leden van de Bestuursraad Cliënten Pro Mente) zijn allemaal cliënt bij IBW Pro Mente Sint-Niklaas met uitzondering van een coach die ons ondersteunt. Deze coach is tewerkgesteld in het PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas.

We behartigen de belangen van de cliënten bij IBW Pro Mente Sint-Niklaas. Deze cliënten worden ondersteund en wonen zelfstandig in Sint-Niklaas of verblijven in beschut wonen Pro Mente Sint-Niklaas.

We zijn bevoegd m.b.t. de werking om advies te geven.

 

Waarom doen we dit?

We zijn ervan overtuigd dat de invloed van cliënten (als ervaringsdeskundigen) op verschillende domeinen binnen de hulpverlening zeer belangrijk is. Enkele voorbeelden:

  • Wanneer cliënten worden gehoord over de kwaliteit van de hulpverlening zodat deze kwaliteit bevorderd en verbeterd kan worden.
  • Wanneer cliënten op voorhand in de besluitvorming m.b.t. de hulpverlening betrokken worden zodat met de belangen van de cliënten kan rekening worden gehouden.

 

Wat doen we juist?

Bestuursvergadering

We overleggen maandelijks en hier behandelen we agendapunten die zijn aangebracht door ons, de cliënten en de teamleden van IBW Pro Mente Sint-Niklaas.

Cliëntenraad

We overleggen jaarlijks samen met minstens één cliënt van elke woning en de teamleden van IBW Pro Mente Sint-Niklaas. Hier geven we een overzicht van de behandelde agendapunten van het voorbije jaar en plannen we samen met hen toekomstige agendapunten.

Rondgang in de woningen

We bezoeken jaarlijks de cliënten in elke woning tijdens de bewonersvergadering. Hier vragen we hun mening over de agendapunten die we op dat moment behandelen.

Beleidsvergadering

We overleggen maandelijks samen met de teamleden van IBW Pro Mente Sint-Niklaas. Hier geven we een overzicht van en vragen we hun mening over de agendapunten die we op dat moment behandelen.

Raad van Beheer Pro Mente vzw

We hebben de mogelijkheid om te overleggen samen met de leden van de Raad van Beheer Pro Mente vzw. Hier brengen we de agendapunten aan m.b.t. de algemene werking van IBW Pro Mente Sint-Niklaas.

Informeren

We blijven graag op de hoogte van recente en nieuwe ontwikkelingen m.b.t. cliëntenparticipatie. Enkele voorbeelden:

  • We overleggen samen met andere initiatieven cliëntenparticipatie binnen Initiatieven Beschut Wonen om informatie over elkaars werking uit te wisselen.
  • We nemen deel aan vormingen en studiedagen.

 

Contact

clientenparticipatie@hieronymus.be

0497 86 61 06 (Peter Mels, afgevaardigde cliëntenraad)