Wie we zijn en waarom we dit doen

Wie we zijn

We (leden van de Bestuursraad Cliënten Pro Mente) zijn allemaal cliënt bij IBW Pro Mente Sint-Niklaas met uitzondering van een coach die ons ondersteunt. Deze coach is tewerkgesteld in het PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas.

We behartigen de belangen van de cliënten bij IBW Pro Mente Sint-Niklaas. Deze cliënten worden ondersteund en wonen zelfstandig in Sint-Niklaas of verblijven in beschut wonen Pro Mente Sint-Niklaas.

We zijn bevoegd m.b.t. de werking om advies te geven.

Klik hier voor onze ledensamenstelling en contactgegevens.

Klik hier voor:

  • Onze folder met informatie over onze werking.

 

Waarom we dit doen

We zijn ervan overtuigd dat de invloed van cliënten (als ervaringsdeskundigen) op verschillende domeinen binnen de hulpverlening zeer belangrijk is. Enkele voorbeelden:

  • Wanneer cliënten worden gehoord over de kwaliteit van de hulpverlening zodat deze kwaliteit bevorderd en verbeterd kan worden.
  • Wanneer cliënten op voorhand in de besluitvorming m.b.t. de hulpverlening betrokken worden zodat met de belangen van de cliënten kan rekening worden gehouden.