Wat we doen

Wat we doen

Bestuursvergadering

We overleggen maandelijks en hier behandelen we agendapunten die zijn aangebracht door ons, de cliënten en de teamleden van IBW Pro Mente Sint-Niklaas.

Cliëntenraad

We overleggen jaarlijks samen met minstens één cliënt van elke woning en de teamleden van IBW Pro Mente Sint-Niklaas. Hier geven we een overzicht van de behandelde agendapunten van het voorbije jaar en plannen we samen met hen toekomstige agendapunten.

Rondgang in de woningen

We bezoeken jaarlijks de cliënten in elke woning tijdens de bewonersvergadering. Hier vragen we hun mening over de agendapunten die we op dat moment behandelen.

Beleidsvergadering

We overleggen maandelijks samen met de teamleden van IBW Pro Mente Sint-Niklaas. Hier geven we een overzicht van en vragen we hun mening over de agendapunten die we op dat moment behandelen.

Raad van Beheer Pro Mente vzw

We hebben de mogelijkheid om te overleggen samen met de leden van de Raad van Beheer Pro Mente vzw. Hier brengen we de agendapunten aan m.b.t. de algemene werking van IBW Pro Mente Sint-Niklaas.

Informeren

We blijven graag op de hoogte van recente en nieuwe ontwikkelingen m.b.t. cliëntenparticipatie. Enkele voorbeelden:

  • We overleggen samen met andere initiatieven cliëntenparticipatie binnen Initiatieven Beschut Wonen om informatie over elkaars werking uit te wisselen.
  • We nemen deel aan vormingen en studiedagen.

OPROEP

  • We zouden graag in contact komen met andere initiatieven cliëntenparticipatie binnen Initiatieven Beschut Wonen om informatie over elkaars werking uit te wisselen. Elk initiatief die interesse heeft kan steeds onze voorzitter contacteren.