Vertrouwenspersoon & vertegenwoordiger

Wanneer je medische zorg nodig hebt kan het nuttig zijn om je te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is iemand die je zelf kiest en die je kan bijstaan bij het uitoefenen van je patiëntenrechten. Dit kan iemand van de familie, een goed vriend of buur zijn.

Een vertrouwenspersoon kan je in de volgende situaties bijstaan:

 • Als je informatie krijgt:
  • kan je vragen om die informatie samen met je vertrouwenspersoon te ontvangen;
  • kan je vragen dat de informatie aan je vertrouwenspersoon wordt meegedeeld.
 • Als je niet geïnformeerd wil worden:
  • moet de zorgverlener je vertrouwenspersoon raadplegen vóór hij beslist om jou tegen je wil in toch te informeren. Dat kan hij bijvoorbeeld doen omdat het niet meedelen van de informatie je gezondheid ernstig zou bedreigen.
 • Als de zorgverlener je informatie onthoudt omdat hij denkt dat die informatie je gezondheid kan schaden:
  • zal de zorgverlener de informatie wel meedelen aan je vertrouwenspersoon.
 • Als je je patiëntendossier wil raadplegen:
  • mag je vertrouwenspersoon samen met jou het dossier inkijken;
  • mag je vertrouwenspersoon met jouw toestemming je dossier alleen raadplegen;
  • je vertrouwenspersoon mag ook de persoonlijke notities van de zorgverlener inkijken als hij zorgverlener is.

formulier-aanwijzing-vertrouwenspersoon

De vertegenwoordiger kan in jouw plaats beslissen wanneer jij dat niet meer kan. In principe oefen je zelf je patiëntenrechten uit. Als je minderjarig bent of wilsonbekwaam wordt, kan dat niet (meer). De wet regelt wie in zo’n geval jouw rechten kan waarborgen. Je vertegenwoordiger kan al je rechten als patiënt uitoefenen. Hij wordt verondersteld steeds je wil te vertolken en op te treden in jouw belang. Toch moet je ook als wilsonbekwame meerderjarige patiënt zoveel mogelijk betrokken worden bij het uitoefenen van je rechten.

aanwijzing-vertegenwoordiger

Contact

Vlaams Patiëntenplatform

T: 016 23 05 26
E: info@vlaamspatientenplatform.be

Meer info? zie: https://vlaamspatientenplatform.be/nl/advies-en-tips/weet-jij-dat-je-je-kan-laten-bijstaan-door-een-vertrouwenspersoon-enof-vertegenwoordiger