Patiëntenrechten

In België bestaat er sinds 2002 een patiëntenrechtenwet. Deze wet garandeert dat iedere persoon die gezondheidszorg krijgt meerdere rechten heeft. Zo weet je als patiënt/cliënt wat je kan verwachten en weet de zorgverlener wat van hem verwacht wordt.

Dat zorgt voor een duidelijke relatie tussen zorgverlener en patiënt. Een goede communicatie is een drijfveer voor kwalitatieve zorg.

Meer info? https://vlaamspatientenplatform.be/nl/advies-en-tips/mijn-rechten-als-patient