Ombudsdienst

Ombudsdienst

Indien u als zorggebruiker of naaste van een zorggebruiker een klacht zou hebben betreffende de begeleiding geboden door IBW Pro Mente, dan kan u ten allen tijde contact opnemen met het diensthoofd, de coördinerend psychiater of de coördinator van het IBW. We hopen vervolgens met u in dialoog te gaan om uw klacht te bespreken en te komen tot een goede oplossing.

U heeft als zorggebruiker of naaste van een zorggebruiker ook in alle gevallen en op elk moment het recht om een klacht rechtstreeks in te dienen bij de externe ombudspersoon voor de Geestelijke Gezondheidszorg, werkzaam bij oogg. Deze persoon heeft een bemiddelende rol en zal samen met u zoeken naar de beste oplossing voor het probleem. Deze persoon overlegt elke stap met u en onderneemt niets zonder uw toestemming. Deze mogelijkheid om beroep te doen op een externe ombudspersoon wordt geboden door de minister van volksgezondheid ter ondersteuning van de rechten van de cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. 

De externe ombudspersoon gekoppeld aan IBW Pro Mente is Peter De Clercq. Hij is op werkdagen tijdens de werkuren te bereiken op GSM-nummer 0485 54 81 43. 

De externe ombudsdienst is tijdens de werkuren steeds te bereiken op algemeen mailadres:info@ombudsggz.be

De externe ombudsdienst is via chat:https://overlegplatformgg.sittool.net/chatte bereiken op dinsdag tussen 12u en 14u en tussen 18u en 20u en woensdag tussen 15u en 17u.