Cliënten & Naasten

Betrokkenheid van cliënten en hun naasten bij de begeleidingsprocessen is essentieel om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te zorgen voor een begeleiding die aansluit bij de behoeften en wensen van de cliënt.

De inbreng van cliënten en hun naasten zorgt voor een persoonlijker en meer op maat gemaakte begeleiding. Daarnaast kan actieve betrokkenheid het gevoel van eigenwaarde en autonomie van cliënten versterken. Deze betrokkenheid kan ook leiden tot openheid, wat kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen tussen cliënten, hun naasten en zorgverleners.

Als naaste op zoek naar informatie of ondersteuning? Naast contact met onze begeleiders kan u ook terecht bij:

 

www.similes.be

info@similes.be

016 244 201

 

 

www.familieplatform.be

 

 

 

 

 

Klik de menu-items links aan en kom meer te weten over de initiatieven gericht naar cliënten en naasten!