Aanklampende zorg

Aanklampende zorg richt naar volwassen met een (vermoeden van) psychische kwetsbaarheid nog niet in zorg zijn en zelf geen hulp zoeken en eerder zorg vermijden, of die door de mazen van het hulpverleningsnetwerk vallen.

In nauwe samenwerking met lokale actoren (eerstelijnsactoren, welzijnspartners en lokale besturen,…) kunnen burgers, die niet in (de juiste) zorg zijn en dus niet altijd gekend zijn door de GGZ-partners anoniem worden gesignaleerd via het algemeen nummer 0499 90 49 44 van Advies&Coaching ADS, tijdens permanentie (elke werkdag van 9u tot 12u of via mail advies.coaching@ggzads.be

Om de twee weken wordt een digitale intersectoraal ronde tafel zorgwekkende zorgmijders georganiseerd door een medewerker van Advies&Coaching ADS.Op deze ronde tafel sluiten zorgpartners aan vanuit de eerste lijn en vanuit GGZ. Ook de dienst/persoon die de anonieme signalering deed wordt uitgenodigd voor dit digitale overleg.
Dit intersectoraal overleg op eerstelijnsniveau wordt samengesteld uit enerzijds actoren in een ELZ die in contact komen met de doelgroep en anderzijds uit GGZ-actoren die een outreachende en aanklampende rol kunnen opnemen met de bedoeling een gedeeld traject aan te gaan.

Op basis van de bespreking op deze digitale ronde tafel wordt besloten of het TLZ Noord mee in een aanklampende begeleiding stapt. Samen met de andere partners wordt besloten wie welke rol kan opnemen, om zo een gedeeld begeleidingstraject aan te gaan.

Meer lezen over deze begeleidingsvorm? Lees dan de toelichting ronde_tafel_gedeelde_zorg