Wat?

Huisvesting en begeleiding

“In Beschut Wonen krijg je de nodige begeleiding gekoppeld aan een verblijf in één van de Pro Mente-woningen te Sint-Niklaas of te Dendermonde:

  • Je deelt een huis met lotgenoten.
  • Vaak is het een tijdelijke tussenstap op je weg naar (opnieuw) zelfstandig wonen, soms is het een oplossing voor langere termijn.
  • Je hebt een persoonlijke begeleider die op maat je eigen herstelproces mee ondersteunt waar nodig.
  • Deze persoonlijke begeleider helpt je bij het verbeteren van je levenskwaliteit en bij het (opnieuw) verkrijgen of behouden van je plaats in de samenleving.
  • Afhankelijk van je zorgnoden, kan Pro Mente begeleiding bieden op verschillende domeinen: wonen, werken (of alternatieven voor werk), leren, recreëren, huishouding, administratie, budget, lichamelijke en psychische gezondheidszorg, sociale contacten, juridische en justitiële begeleiding, mobiliteit, zingeving,…
  • Je bepaalt samen met je begeleider de doelen waaraan je wil werken en de aanpak.  Dit alles wordt vastgelegd in een begeleidingsplan waarvan jij de (mede)auteur en eigenaar bent.
  • Op het vlak van je psychische gezondheid werken jij en je begeleider samen met een psychiater en een huisarts die je zelf kiest.
  • Je familie of andere naasten kunnen waar nodig en wenselijk een rol spelen in de ondersteuning van jouw herstel.
  • Inspiratiebronnen voor de Pro Mente-begeleiding zijn de hersteltheorie, de psychosociale rehabilitatiebenadering en de methodiek van het “Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen” (Wilken & Den Hollander). Meer weten hierover: zie Pro Mente-jaarverslag in de rubriek “Publicaties”.